LITERY I LOGOTYPY PRZESTRZENNE

niezastąpione rozwiązanie oznakowania budynków i obiektów na dużych wysokościach

Litery przestrzenne Pizza Hut

ZAZNACZ SWOJĄ OBECNOŚĆ

Litery i logotypy przestrzenne są niezastąpionym rozwiązaniem oznakowania budynków i obiektów na dużych wysokościach. Najczęściej powstają według standardów zawartych w firmowej księdze identyfikacji wizualnej. Stanowią doskonały, stały i dobrze widzialny nośnik ekspozycji marki, co sprawia, że i same obiekty są rozpoznawalne już z dużych odległości. W zależności od ulokowania liter czy logotypu mogą być one jedno- lub dwustronnie podświetlane.

© Copyright 2021 Impel Visual Solutions SA | Grupa Impel | Ochrona danych osobowych | Status dużego przedsiębiorcy

Mobirise page builder - Visit site