Co możemy dla Ciebie zrobić?

Projekt, produkcja, dostawa i montaż reklam

SIEDZIBA
Impel Visual Solutions S.A.
ul. Marsa 56A                    
04-242 Warszawa

BIURO HANDLOWE PRODUKCJA
Impel Visual Solutions S.A.
ul. Hutnicza 44
81-061 Gdynia

ZAPYTANIA OFERTOWE
Email: ivs@impel.pl
Telefon: 800 190 911

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Łukasz Onysyk
iod.ivs@impel.pl 

DANE REJESTROWE
Impel Visual Solutions S.A.
Ul. Marsa 56 A
04-242 Warszawa

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000416048

NIP: 7251838537
Regon: 473053553
Kapitał zakładowy: 196 000 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Visual Solutions SA z siedzibą w Warszawie (04-242), przy ul. Marsa 56a (dalej IVS).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Pani/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę. 

Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >

© Copyright 2021 Impel Visual Solutions SA | Grupa Impel | Ochrona danych osobowych | Status dużego przedsiębiorcy

The page was built with Mobirise web template